מור וקינמון אירועים וכנסים בע"מ

עצמון, ד.נ. משגב 20170

04-9990539